Á.Sz.F.

ÁSZF

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ – BEVEZETŐKérünk mindenkit, amennyiben használója kíván lenni ezjolesznekem.hu-nak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és
kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek
tekinti.
Jelen weboldalon, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a
magyar.
2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, amint ön rákattint egy termékünk vagy szolgáltatásunk megvásárlására szolgáló gombra.
Az elektronikus visszaigazolás e-mailben érkezik.
A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.
Kereskedő és a vásárló között jelen weboldalon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r.
"Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül
iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a weboldalon leadott
megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik, azonban, a vásárlástól az utalvány leütésének - vásárlási szándék jelzése - számított 14 naptári napon belül elállhat!
Vásárló részére a megrendelt utalványt csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően az utalványok kifizetése után tudjuk biztosítani, így a
45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.
A weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak
ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi
szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.
Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb
változatai. Más böngészőkön a weboldal nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.
Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe,
illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a használat
során felmerülő, illetve a vásárolt szolgáltatásokkal, vagy termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Kereskedő kizár minden
felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.
A megrendelést Kereskedő a weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi
adatot helyesen adja meg. A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető
utalvány leküldési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A weboldal egésze - beleértve a képek, szövegek, design - mind a szolgáltató tulajdonát képezik, amik szerzői jogvédelem alatt
állnak. A weboldalból történő részleges, vagy teljes másolás csak a szolgáltató írásbeli hozzájárulásával történhet.
A weboldala működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk
(Email: info@ezjolesznekem.hu; Telefon: +36 1 255 0222; Levelezési cím: SAD Logisztikai és Online Média Kft. 2030 Érd,
Diósdi út 35.) rendelkezésére áll.
I. FEJEZET: ÁSZF
JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL
a 45/2014(II.26.) "a Kereskedő és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint
A)
Weboldalunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el:
SAD Logisztikai és Online Média Kft.
Székhely és postacím: 2030 Érd Diósdi út 35.
Cégjegyzékszám: 01-09-201531
Adószám: 25130128-2-42
Email: info@ezjolesznekem.hu
Telefon: +36 1 255 0222
B)
Kereskedő fő tevékenységi köre jelen weboldala kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08).
Kereskedő a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen weboldalon szolgáltatásokat értékesít (vagy utalvány kapcsán harmadik félnél igénybe vehető termékeket, s önmagában nem
termékeket).
A megrendelt szolgáltatás teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő
részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható.
Weboldalunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak
minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy).
Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Kereskedő és Fogyasztó együttesen "Felek"
megnevezés alatt szerepelhet.
Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás
nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés
megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül
azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba
lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó
számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési
rendszernek" minősül.A
Fogyasztó a weboldalon a megrendelése kapcsán  fogyasztói szerződést köt a
Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.
Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának
megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz
különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
Vásárlóink - a szolgáltatásokat és termékeket megtestesítő utalványok jelen weboldalon történő megvásárlásához - számlázási adatait rögzítenünk kell.
A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk,
tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.
C)
Weboldal Műszaki Üzemeltetése:
2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik kezelését webtárhely-szolgáltatóként a
Rackforest Kft. (székhely és postacím: H-1108 – Budapest –Kozma u. 2.; tel.: +36 70 398 1166; email: info@rackforest.hu)
üzemelteti az MTA SZTAKI BIX budapesti szerverközpontban.
A weboldalon rögzített megrendelési adatok tárolása tehát helyileg Magyarországon belül, Budapesten történik.
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba
ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak
egyeztetése érdekében.
A megrendelések feldolgozása bankkártyás sikeres fizetés esetében azonnal, átutalással, vagy készpénzbefizetéssel történő megrendelés esetén az aznap 15:00-ig teljesített és sikeres utalási / készpénzbefizetési időpontot követő munkanap 17:00 óráig. Ezen időpontig küldjük le vásárlóink részére a megvásárolt utalványokat.
E)
Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak
feltüntetése Ft pénznemben történik, a weboldal vastag betűvel jelzi az árakat. A szolgáltatások mindig a megrendelés pillanatában
feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.
A vételár a termék adatlapon, a kiválasztott szolgáltatás megadott jellemzővel meghatározott feltüntetett ár, vagyis az adott
szolgáltatás bruttó (Áfa-t is tartalmazó) vételára.
Kereskedő fenntartja a jogot szolgáltatás árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a szolgáltatások
vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és a teljesítési időszak között.
Fizetési lehetőségek:
1. Átutalás
2. Bankkártyás fizetéssel online
F)
A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:
Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy
a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt)
hívásdíjú telefonszámunk: +36 1 255 0222.
Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget
meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább, és az
internetes bankkártya-elfogadás esetén a banki jutalék mint költség).
G)
Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található szolgáltatás leírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.
WEBOLDAL ÉS REGISZTRÁCIÓ
Weboldalunkon regisztráció után és réregisztráció nélkül is vásárolhat. A regisztráció kényelmes és hasznos abban, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás
során Önnek a szállítási és számlázási adatait újra begépelnie.
A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni.
Kereskedőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő
megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára
bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.
A WEBOLDAL HASZNÁLATA
A weboldal használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.
A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.
Speciális kérés,
megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt az info@ezjolesznekem.hu email címen
vagy a +36 1 255 0222 telefonszámon.
A vásárlásról szóló számlát emailben küldjük meg, e-számla formájában, amennyiben a hirdetőpartnerünkkel kötött szerződés erről szól. Amennyiben nem érkezik elektronikus számla a sikeres vásárlást követő 1 órán belül, úgy adott összegrészt hirdetőpartnerünk számlázza a vevő felé az utalvány beváltásakor.
Jelen ÁSZF elfogadásakor a vásárló elfogadja, hogy számlát módosítani utólag nem áll módunkban, papír alapú számlát nem tudunk
adni a weboldalon leadott rendelés mellé, csak a törvényi előírásoknak megfelelő, időbélyeggel ellátott e-számlát, mely aláírás nélkül
is hiteles.
2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi
Bírósága.
Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:
PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
J)
Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096
45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978
Kapcsolódó jogszabályok:
* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.)
NFGM-SZMM együttes rendelet
Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.
Z)
Záradék
Kereskedő bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani, a tisztesség, üzleti etikai és jogszerűség
megtartása mellett. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Kereskedő email és
telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti.
- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 II. FEJEZET

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint
Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció nem feltétlenül, szükséges, de megtehető a vevő részéről.
Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti)
létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta
vagy számla kiadásához szükséges adatok.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:
(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása
céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat,
amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága
esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból -
így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett
tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása
alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás
igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő
hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés
megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési
cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában
az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3)
bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól
nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató
mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok
kezelését is.
Ajándékutalványok, kuponok beváltásának korlátozása: egy kupont egy vásárlás alkalmával lehet csak felhasználni. Amennyiben egy személy, egy kupont több
vásárláshoz használ fel, abban az esetben a szolgáltató jogkörébe tartozik, hogy fenntartja-e a megrendelést. Ezt a jogkört átvételig érvényesíti a szolgáltató,
amennyiben átadásra került a vásárlónak a rendelése, ez esetben a szolgáltató az érvényesített kedvezményt már nem követelheti vissza.
Webáruház tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:
SAD Logisztikai és Online Média Kft.
Székhely és postacím: 2030 Érd, Diósdi út 35.
Cégjegyzékszám: 01-09-201531
Adószám: 25130128-2-42
Telefonos nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 10:00 - 16:00
Email: info@ezjolesznekem.hu
Telefon: +36 1 255 0222
Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza "SAD Logisztikai és Online Média Kft."-t adatainak a 2011. évi CXII.
Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen
Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.
Cookie kezelése:
A cookie egy szöveges fájl a vásárló számítógépén ami a böngésző által kezelt könyvtárstruktúrában van tárolva. A cookie fájl a
weboldal használatával jön létre, és tartalma a vásárlás alkalmával adatokkal töltődik a vásárló szokásairól, a vásárló által használt
böngészőről és számítógépről szóló adatokkal, illetve részben (ezt a böngészőben lehet tiltani/engedélyezni) az email:jelszó párost és
a szállítási/szálázási adatokat is tartalmazhatja (melyek tehát a vásárló számítógépére vannak elmentve és ezt az "automaitkus
adatkitöltési" funkciót a böngészőben lehet tiltani/engedélyezni). A cookie-ból a Kereskedő webáruháza nem olvas semmilyen adatot.
A személyes adatokat a számlázáshoz a fenti jogszabályok alapján csak az adatbeviteli űrlapok segítségével menti el a webáruház,
amikor a vásárló megadja, más alkalommal nincs hazsnálatban és memóriában, és nem a webáruház "szerzi meg a vásárló
számítógépéről a cookie-ból" rendszeresen, kontrollálatlan célra ezeket az adatokat. A cookie használata ezért akár le is tiltható, mert
az nem a webáruház hasznlatának feltétele.
A vásárló az ÁSZF elfogadásával szintúgy megengedi, hogy újabb értékesítési ajánlatok (remarketing) céljára a weboldalban
rögzített email címére Kereskedő tájékoztatókat (újdonságokról, akciókról, kedvezményes ajánlatokról) küldhet, azonban a vásárló
kifejezetten ecélból írt levelében (emailben) bármikor kérheti, hogy a továbbiakban remarekting ajánlatokat számára Kereskedő
küldjön ki.
A vásárlás során megadott adatokat a "SAD Logisztikai és Online Média Kft."-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat
nyilvánosságra nem hozza.
A vásárlók email címeit a "SAD Logisztikai és Online Média Kft." harmadik félnek marketing tevékenysége céljából sem adja át.
A nyilvántartott adatokhoz csak a "SAD Logisztikai és Online Média Kft." és felelős munkatársai férhetnek hozzá.
Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált
fogyasztók nem tudnak hozzáférni.
Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes
polgári bíróság (FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága) előtt érvényesítheti.
2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik kezelését webtárhely-szolgáltatóként
a Rackforest Kft. (székhely és postacím: H-1108 – Budapest –Kozma u. 2.; tel.: +36 70 398 1166; email: info@rackforest.hu)
üzemelteti az MTA SZTAKI BIX budapesti szerverközpontban.
Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.
Adatvédelmi azonosító:NAIH-83510/2015.
Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint
legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.
Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.
Jogforrások hatályos szövege elérhető:
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2015.02.24-től
Az ÁSZF frissítve 2016.09.29

Belépés

Számos funkció csak regisztrált tagok számára vehető igénybe.

Elfelejtett jelszó

Új jelszó generálásához kérjük add meg a regisztrációkor használt e-mail címed vagy felhasználóneved!

Érvényes e-mail cím esetén az új jelszavad pillanatokon belül elküldjük!

Telefonos visszahívás, a mi számlánkra!

Kérdésed merült fel adott ajánlatunk, vásárlásod, vagy a rendszer működése kapcsán?
Kérjük add meg telefonszámod és az EzJóLeszNekem.hu csapata hamarosan visszahív, hogy kérdésedre mielőbb válaszolhassunk!(ezen az email címen léphet veled kapcsolatba kollégánk, ha információt szükséges küldenie Részedre)

Telefonos visszahívás